Žvrlje: izložba

Žvrlje nastale kao trag posebno dizajniranog objekta Žvrljobajk. Žvrlja realizovana na platnu dimenzije 6m x 1,2m realizovana je u uslovima ateljea za izložbu Leave a mark.