Grafike

Grafike različitih dimenzija nastale su kao trag objekata posebno dizajniranih za vršenje pritiska i realizaciju tragova u materijalu. Grafike realizovane na platnu i posebno realizovani objekti čine instalacaciju „Banatski pejzaž“.