Svetlosni crteži u ambijentu -
Disko šlemovi

Prikaz svetlosnih crteža nastalih u ambijentu ateljea osvetljavanjem Disko šlemova. Ovi crteži su promenjivih dimenzija.